Showing videos tagged with
tropp introfilm

2:13

Introduksjon til troppsgymnastikk

Videoen presenterer grenen troppsgymnastikk. Grunnlaget legges i gym & turn !