Showing videos tagged with
rytmisk gymnastikk

1:32

Aktivering av dype hofterotatorer

De tre følgende øvelsene kan gjerne utføres som en serie med 4 repetisjoner av hver øvelse. Dersom man benytter kun én av øvelsene bør antall repetisjoner økes til 6-10, utført i 2-3 serier....
1:00

Ankeldrill

Gjenta hver øvelse 6-10 ganger på hvert bein, 2-3 serier: Øvelse 1 Strekk vrist Strekk tær Fleks tær Fleks vrist Øvelse 2 Utfør en jevn bølgebevegelse bestående av:...
0:55

Assemblé med ulike teknikker

Til stående på tå Til strekkhopp Innhopp høyre, passéhopp høyre Innhopp venstre, passéhopp venstre Innhopp høyre, passéhopp venstre Innhopp venstre, passéhopp høyre
0:12

Asymmetrisk teknikk 1

Stor sirkel bakover, liten sirkel horisontalt over armen (ett nivå) Stor sirkel forover, liten sirkel horisontalt over armen (ett nivå) Stor sirkel frontalt, liten sirkel frontalt i motsa...
0:14

Asymmetrisk teknikk 2

Stor sirkel bakover, liten sirkel horisontalt over og under armen (to nivå) Stor sirkel forover, liten sirkel horisontalt over og under armen (to nivå) Stor sirkel skapes av albuen, rest...