Showing videos tagged with
ring

0:32

Flatt kast

Flatt kast, fanging ved å tråkke på ringen Flatt kast, fanging på ryggen med hopp gjennom ringen
0:20

Holde ringen i grep

Videoen viser hvordan ringen holdes i grep i ulike plan og nivåer. Merk at ringen er i forlengelse av håndleddet.
1:43

Høye kast i sagittalplanet

Forøvelse til kast: Sving. Vær oppmerksom på bevegelsen i håndleddet for å unngå berøring av gulvet Forøvelse til kast: Små kast uten sving Høyt kast fra grep, fang i grep Høyt kast...
0:25

Overleveringer og åttetall

Overlevering rundt kroppen Overlevering over hodet og foran kroppen Åttetall utover
0:40

Passering gjennom ringen

Ringen svinges bak kroppen og roterer ned. Deretter svinges ringen forover og roterer opp igjen.
0:20

Reversering

Forover Bakover Legg merke til motbevegelsen av hele armen i avslutningen av svinget.
3:58

Ring obligatoriske elementer

Informasjon: Du kan benytte chapters/sequences til høyre i skjermbildet for å velge trinn/elementer. Nærmere beskrivelse av elementene kommer da opp under videobildet.
0:49

Rotasjon om hånden

Rotasjon i sagittalplanet, forover og bakover, med ulike varianter av start og avslutning, avhengig av gymnastens utviklingsnivå Rotasjon i frontalplanet, innover og utover Rotasjon i hor...
0:58

Rotasjon om ringens akse

På gulvet Om fingrene, ned foran kroppen Om fingrene, vannrett foran kroppen Med overlevering foran kroppen Med overlevering rundt hele kroppen På flat hånd over hodet, fra...
0:23

Rotasjon rundt armen

Rotasjon rundt armen, med ulike typer inngang, avhengig av gymnastens utviklingsnivå Merk ulike typer overgang mellom rotasjon på bøyd arm, strak arm, hånd.