Showing videos tagged with
gutt

5:02

Troppsgymnastikk - flere gutter

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har som mål å få flere gutter til å begynne, og fortsette, med troppsgymnastikk. Dette er første film av flere om dette temaet. Stay tuned !
3:20

Troppsgymnastikk - flere gutter - frittstående

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har som mål å få flere gutter til å begynne, og fortsette, med troppsgymnastikk. Her er neste film i rekken, denne handler om apparatet frittstående.