Showing videos tagged with
bredde

0:31

3. Balanse 1

Bunn og topp står vendt mot hverandre Tar håndleddsgrep med venstre hånd med venstre hånd og høyre hånd med høyre hånd Bunn står med bred beinstilling og bøyer seg bak og ned i en knebø...
2:17

Introduksjon til Gymlek

Videoen presenterer aktivitetskonseptet Gymlek fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Grunnlaget legges i gym og turn !
2:17

Introduksjon til Gymlek

Videoen presenterer aktivitetskonseptet Gymlek fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Grunnlaget legges i gym og turn !