Showing videos tagged with
ball

3:27

Ball obligatoriske elementer

Liste over elementer på videoen: Trinn 2 element 1: Trilling av ballen over minst 2 store kroppsdeler Trinn 2 element 5: Kast/Fang eller teknikk Trinn 3 element 1: Trilling av ballen o...
0:51

Ball trinn 1 koreografi

Obligatorisk program ball trinn 1 (tidligere grunntrinn)
1:13

Ball trinn 2 koreografi

Obligatorisk program ball trinn 2 (tidligere trinn 1)
0:59

Ball trinn 3 koreografi

Obligatorisk program ball trinn 3 (tidligere trinn 2)
0:10

Glidning av kroppen over ballen

Glidning av kroppen over ballen, i posisjon på gulvet.
0:13

Høye kast

Kast, sprett i gulvet, fanging med én hånd Kast, direkte fanging med én hånd
0:28

Kast bak kroppen

Med to armer Med én arm fra siden Med én arm fra andre siden Med én arm forfra
0:58

Lang trilling med armene fram

Trilling frem og tilbake på to armer Trilling frem på én arm, og tilbake til brystet Trilling på en arm til brystet, stans med motsatt arm, trilling frem på motsatt arm Trilling over...
0:09

Lang trilling med halv vending

Lang trilling med halv vending bort fra ballen, ballen passerer over nakken og frem på samme arm som den startet på.