Showing videos tagged with
bølge

0:18

Kroppsbølger, sidelengs

For å mobilisere alle delene av ryggen slik at disse leddene bidrar til å skape bakoverbøyning, kan man benytte ulike kroppsbølger. Denne videoen viser en serie av kroppsbølger sidelengs.
0:26

Kroppsbølger, små

For å mobilisere alle delene av ryggen slik at disse leddene bidrar til å skape bakoverbøyning, kan man benytte ulike kroppsbølger. Denne videoen viser en serie av små kroppsbølger.
0:27

Kroppsbølger, store

For å mobilisere alle delene av ryggen slik at disse leddene bidrar til å skape bakoverbøyning, kan man benytte ulike kroppsbølger. Denne videoen viser en serie av store kroppsbølger.