Utstyr og anlegg

Her finner du videoer som omhandler utstyr og anlegg.

4:34

Presentasjon av basishall

Filmen gir grunnleggende informasjon om hva en basishall er og hva den kan bety for aktiviteten i et lag. Filmen er produsert av tidligere Oslo og Akershus gymnastikk- og turnkrets, og gjort t...