Eksempler på øvelser

Denne mappen inneholder eksempler på øvelser for turn kvinner. Øvelsene er ikke satt sammen etter gjeldende reglement, de er ment som inspirasjon til trening og utvikling for utøvere som driver med turn, og for å vise litt av ferdighetene som utvikles ved å drive med turn.