1:51

Introduksjon til turn kvinner og turn menn

Videoen presenterer konkurransegrenene turn kvinner og turn menn. Grunnlaget legges i gym og turn !