Nivå 2

Teknisk komite troppsgymnastikk har tatt i bruk et frittståendeprogram som ble benyttet av Team Norge under EM 2016.

Programmet er utviklet av Henning Ottersen og i samarbeid med Ringerike Turnforening ved Hedda Rustad og tilpasset rekrutt og junior.

Dette programmet utgjør nivå 2 og er i henhold til reglementet for 2020.

Programmet er ment som en videre innføring i frittstående hvor vi oppfordrer troppene som ønsker å bruke programmet til å sette sitt eget preg på det.

Film som viser fullt program med ti utøvere har til hensikt å beskrive formasjoner og forflytninger, det beskriver ikke hva et nivå 2 representerer utførelsesmessig.

Nivågraderingen beskriver programmets lengde og kompleksitet.