Nivå 1

Teknisk komité troppsgymnastikk har i samarbeid med Martine Lillegraven utviklet et frittståendeprogram tilpasset rekrutt.

Dette programmet utgjør nivå 1 og er i henhold til reglement for 2020.

Programmet er ment som en innføring i frittstående hvor vi oppfordrer troppene som ønsker å bruke programmet til å sette sitt eget preg på det.

Film som viser fullt program med ti utøvere har til hensikt å beskrive formasjoner og forflytninger, det beskriver ikke hva et nivå 1 representerer utførelsesmessig.

Nivågraderingen beskriver programmets lengde og kompleksitet.