Troppsgymnastikk

Her finner du videoer som tilhører grenen troppsgymnastikk.

2:13

Introduksjon til troppsgymnastikk

Videoen presenterer grenen troppsgymnastikk. Grunnlaget legges i gym & turn !
3:20

Troppsgymnastikk - flere gutter - frittstående

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har som mål å få flere gutter til å begynne, og fortsette, med troppsgymnastikk. Her er neste film i rekken, denne handler om apparatet frittstående.
5:02

Troppsgymnastikk - flere gutter

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har som mål å få flere gutter til å begynne, og fortsette, med troppsgymnastikk. Dette er første film av flere om dette temaet. Stay tuned !