Kroppsposisjoner

På Trener 1-kurs jobbes det praktisk med disse elementene, posisjonene og øvelsene, for å belyse ulike temaer innen teknikk, treningslære m.m.

Dette materiellet er altså ikke noen komplett oversikt over elementer, posisjoner eller øvelser som er relevante for gymnastikk og turn, men et grunnlag for å studere ulike fagområder.

For å lære mer om hva disse øvelsene kan lære oss om kroppen i bevegelse og hvordan vi bruker dem i gymnastikk og turn, bli med oss på trenerkurs!

0:15

Strak kroppsposisjon stående

Bildet viser strak kroppsposisjon stående. Hvis utøveren ikke kan stå riktig i strak kroppsposisjon blir det vanskelig å lære andre turnøvelser, som for eksempel håndstående og øvelser gjennom...
0:34

Strak kroppsposisjon liggende

Bildet viser strak kroppsposisjon liggende. Hvis utøveren ikke kan riktig strak kroppsposisjon blir det vanskelig å lære andre turnøvelser, som for eksempel håndstående og øvelser gjennom håndståen...
0:11

Strak kroppsposisjon test

Test av strak kroppsposisjon: En enkel test på utøvers bevegelighet i skuldrene er at utøver må kunne legge armene i gulvet over hodet, samtidig som korsryggen ligger i gulvet. Veiledning...
0:16

Kurv inn

Kurv inn og kurv ut-posisjonene skal utføres med krumning høyt oppe i ryggraden. Derfor er det viktig med god bevegelighet i brystryggen og skulderleddet. disse posisjonene er også gode styrkeøvels...
0:16

Kurv ut

Kurv inn og kurv ut-posisjonene skal utføres med krumning høyt oppe i ryggraden. Derfor er det viktig med god bevegelighet i brystryggen og skulderleddet. Dette er også en fin styrkeøvelse for støt...