Kroppsteknikk: Rotasjoner

I denne mappen finner du videoer som tilhører Trener 2, fordypning rytmisk gymnastikk, emnet "Kroppsteknikk".

Videoene viser et godt øvingsbilde. Samtidig er elementene ikke alltid gjennomført til perfeksjon. Mer om typiske feil, korrigeringer m.m. lærer du på trenerkurs!

For å lære hvordan du kan arbeide med disse elementene i praksis, bli med oss på trenerkurs!