Kroppsteknikk: Balanser

I denne mappen finner du videoer som tilhører Trener 2, fordypning rytmisk gymnastikk, emnet "Kroppsteknikk".

Videoene viser et godt øvingsbilde. Samtidig er elementene ikke alltid gjennomført til perfeksjon. Mer om typiske feil, korrigeringer m.m. lærer du på trenerkurs!

For å lære hvordan du kan arbeide med disse elementene i praksis, bli med oss på trenerkurs!

0:21

Horisontalt frem og side

Videoen viser to ulike teknikker for å innta balanseposisjon, begge teknikker er korrekte og kan brukes om hverandre: Frem, gjennom developpé Frem, strakt ben Til siden, gjennom deve...
0:53

Splitt frem

Videoen viser to ulike teknikker for å innta balanseposisjon. Begge teknikkene er korrekte og kan brukes om hverandre.
0:47

Splitt til siden

Videoen viser to ulike teknikker for å innta balanseposisjon. Begge teknikkene er korrekte og kan brukes om hverandre.