Basisteknikk vimpel

I denne mappen finner du videoer som tilhører Trener 2, fordypning rytmisk gymnastikk, emnene "Basis redskapsteknikk" og "Redskapsteknikk".

For å lære hvordan du kan arbeide med disse elementene i praksis, bli med oss på trenerkurs!

0:26

Store sirkler

I sagittalplanet bakover I sagittalplanet forover I frontalplanet innover I frontalplanet utover I horisontalplanet innover I horisontalplanet utover
0:24

Medium sirkler (fra albuen)

I frontalplanet utover I frontalplanet innover I sagittalplanet bakover I sagittalplanet forover I horisontalplanet innover I horisontalplanet utover
0:24

Spiraler

Foran kroppen, utover Med vending Langs gulvet I stor sirkel
0:31

Serpentiner

Foran kroppen, pinnen peker ned Foran kroppen, pinnen peker opp Med bevegelse nedenfra og opp, ovenfra og ned I frontalplanet, fra side til side
0:18

Overganger mellom spiraler og serpentiner

Videoen viser hvordan man kan sette sammen ulike tegninger og/eller ulike plan til en jevn bevegelse, uten brudd i tegningene.
0:33

Åttetall

Små åttetall foran kroppen Små åttetall på gulvet Åttetall i sagittalplanet, bakover Åttetall i frontalplanet Åttetall i horisontalplanet
0:28

Overlevering

Rundt livet I frontalplanet, foran kroppen I horisontalplanet, over hodet Rundt hånden
0:40

Passering over/gjennom

Spiraler langs gulvet, føllhopp over Løp over store buer Gå over store buer Gå gjennom middels sirkler (((Løp over store buer))) Gå gjennom store sirkler Løp gjennom s...
1:05

Høye kast

Sirkel bakover, vipp av pinnen med rotasjon, kast forover Sirkel bakover, kast direkte fra pinnen Sving forover, grep i vimpelbåndet, kast forover Sving forover, grep i vimpelbåndet,...
0:51

Toss

I horisontalplanet, foran kroppen Forøvelser Toss I frontalplanet, over hodet Forøvelser Toss I sagittalplanet, forover Toss
0:57

Boomerangkast

Sving forover, vipp av pinnen med rotasjon, kast forover Sving bakover, vipp av pinnen med rotasjon, kast bakover Sving forover, vipp av pinnen, halv vending og kast langs gulvet