Basisteknikk tau

I denne mappen finner du videoer som tilhører Trener 2, fordypning rytmisk gymnastikk, emnene "Basis redskapsteknikk" og "Redskapsteknikk".

For å lære hvordan du kan arbeide med disse elementene i praksis, bli med oss på trenerkurs!

0:37

Sving

Sving frem og tilbake i sagittalplanet, med bytte av side Sving frem og tilbake i frontalplanet, med vending Sving i horisontalplanet: Åpent åttetall
1:18

Rotasjoner med to hender og sails

Rotasjon med én knute i hver hånd Forover, vekselvis høyre og venstre side Bakover, vekselvis høyre og venstre side I frontalplanet mot venstre I frontalplanet mot høyre I ho...
0:52

Rotasjoner med én hånd

I sagittalplanet forover I sagittalplanet forover, vekselvis høyre og venstre side I sagittalplanet bakover I horisontalplanet over hodet, innover I horisontalplanet over hodet,...
0:18

Forøvelse til toss

Tauet strakt bak kroppen, sving frem, fang enden Tauet strakt bak kroppen, sving frem, slipp enden, fang endene suksessivt
0:42

Toss i sagittalplan og frontalplan

Toss i sagittalplanet Slipp ved å krysse håndleddene Slipp bak ryggen Slipp bak ryggen, rotasjon av tauenden Toss i frontalplanet Slipp ved å krysse håndleddene, venstre og der...
0:19

Toss i horisontalplan

Slipp med armen bak kroppen Slipp med armen foran kroppen Slipp med armen bak kroppen, rotasjon av tauenden
1:03

Småhopp

Trippehopp forlengs Trippehopp baklengs Trippehopp forlengs med kryssede armer Trippehopp baklengs med kryssede armer Trippehopp forlengs, med albuene inntil kroppen Trippe...
0:08

Småhopp "saut de basque"

Tauet roteres forlengs, svinges ned og bakover mens kroppen gjør en halv vending til føllhopp baklengs gjennom tauet. Etter hvert utfører man flere av disse hoppene i serie, og vender da 360 g...
0:39

Dobbelthopp

Forøvelse med ett tau i hver arm Dobbelthopp forlengs med bøyde ben Dobbelthopp forlengs med strake ben Dobbelthopp forlengs med kryssede armer i første passering
0:45

Møller

Møller med foldet tau, i halvsirkel Møller med åpent tau, bakover Møller med åpent tau, over hodet Møller med åpent tau, forover Møller med åpent tau, i sirkel
0:15

Forøvelse til kast

Forøvelse til kast, rotasion forover Forøvelse til kast, rotasjon bakover
0:34

Høye kast

Rotasjon forover, fang i knutene Rotasjon forover, fang med hopp gjennom tauet Rotasjon bakover, fang i knutene