Basisteknikk ring

I denne mappen finner du videoer som tilhører Trener 2, fordypning rytmisk gymnastikk, emnene "Basis redskapsteknikk" og "Redskapsteknikk".

For å lære hvordan du kan arbeide med disse elementene i praksis, bli med oss på trenerkurs!

0:20

Holde ringen i grep

Videoen viser hvordan ringen holdes i grep i ulike plan og nivåer. Merk at ringen er i forlengelse av håndleddet.
0:25

Overleveringer og åttetall

Overlevering rundt kroppen Overlevering over hodet og foran kroppen Åttetall utover
0:20

Sløyfesving

Foran kroppen Bak kroppen
0:49

Rotasjon om hånden

Rotasjon i sagittalplanet, forover og bakover, med ulike varianter av start og avslutning, avhengig av gymnastens utviklingsnivå Rotasjon i frontalplanet, innover og utover Rotasjon i hor...
0:23

Rotasjon uten hender

Rundt ankelen Rundt livet Rundt nakken
0:23

Rotasjon rundt armen

Rotasjon rundt armen, med ulike typer inngang, avhengig av gymnastens utviklingsnivå Merk ulike typer overgang mellom rotasjon på bøyd arm, strak arm, hånd.
0:58

Rotasjon om ringens akse

På gulvet Om fingrene, ned foran kroppen Om fingrene, vannrett foran kroppen Med overlevering foran kroppen Med overlevering rundt hele kroppen På flat hånd over hodet, fra...
0:40

Passering gjennom ringen

Ringen svinges bak kroppen og roterer ned. Deretter svinges ringen forover og roterer opp igjen.
1:28

Trillinger over armene

Fra grep Forberedelse til trilling, over fingrene Via fingrene, lang trilling over armene foran Via tommelen, lang trilling over armene bak Legg merke til avslutning med trill...
0:20

Reversering

Forover Bakover Legg merke til motbevegelsen av hele armen i avslutningen av svinget.
0:28

Små kast

Halve rotasjonskast baklengs Hele rotasjonskast baklengs Halve rotasjonskast forlengs Hele rotasjonskast forlengs
1:43

Høye kast i sagittalplanet

Forøvelse til kast: Sving. Vær oppmerksom på bevegelsen i håndleddet for å unngå berøring av gulvet Forøvelse til kast: Små kast uten sving Høyt kast fra grep, fang i grep Høyt kast...
0:38

Rotasjonskast

Stort rotasjonskast, fang med én hånd Stort rotasjonskast, fang med hopp gjennom Rotasjonskast med rotasjon om vertikalaksen
0:32

Flatt kast

Flatt kast, fanging ved å tråkke på ringen Flatt kast, fanging på ryggen med hopp gjennom ringen