Basisteknikk køller

I denne mappen finner du videoer som tilhører Trener 2, fordypning rytmisk gymnastikk, emnene "Basis redskapsteknikk" og "Redskapsteknikk".

For å lære hvordan du kan arbeide med disse elementene i praksis, bli med oss på trenerkurs!

0:22

Store sirkler

Bakover Forover En arm forover og en bakover Frontalplanet, utover Frontalplanet, innover
0:57

Møller

Møller i horisontalplanet Doble møller mot venstre Doble møller mot høyre Triple møller mot venstre Møller i frontalplanet Doble møller over hodet Møller i sagittalplanet...
1:38

Små kast av én kølle

Kast med 1 rotasjon i svevet, bakover Kast med 1 rotasjon, fang i grep Vekselvis høyre og venstre, kast med 1 rotasjon, fang i grep Vekselvis høyre og venstre, kast med 1 rotasjon, med...
1:31

Små kast av to køller

Dobbelkast med 1 rotasjon bakover Kast begge køllene, fang i grep 2 kast direkte: Kast begge køllene, fang i grep Kast begge køllene, fang med sving av armene Dobbelkast med 2 rota...
0:10

Små kast bak ryggen

Dobbelkast med fanging av én kølle bak ryggen, med stor sirkel med armen som fanger foran Dobbelkast med fanging av én kølle bak ryggen, med stor sirkel med armen som fanger foran og halv vend...
0:15

Små sirkler: Sagittalt ned

Armene langs siden av kroppen: Bakover Forover Én kølle hver vei Motsatt kølle hver vei
0:36

Små sirkler: Sagittalt frem

Armene horisontalt frem: Rotasjon bakover (starter oppover) Bakover på utsiden av armene Bakover på innsiden av armene - en sirkel av gangen Bakover på innsiden av armene - i seri...
0:42

Små sirkler: Horisontalt

Armene i favn: Rotasjon innover (starter forover) Over armene Under armene - en sirkel av gangen Under armene - i serie Vekselvis over og under armene Rotasjon utover (st...
0:12

Asymmetrisk teknikk 1

Stor sirkel bakover, liten sirkel horisontalt over armen (ett nivå) Stor sirkel forover, liten sirkel horisontalt over armen (ett nivå) Stor sirkel frontalt, liten sirkel frontalt i motsa...
1:24

Små sirkler: Frontalt

Armene i favn. Start med å trene én og én arm. Rotasjon utover (starter nedover) Foran armen - en sirkel av gangen Foran armen - i serie Bak armen, med arm rotert utover - en sirk...
0:14

Asymmetrisk teknikk 2

Stor sirkel bakover, liten sirkel horisontalt over og under armen (to nivå) Stor sirkel forover, liten sirkel horisontalt over og under armen (to nivå) Stor sirkel skapes av albuen, rest...
0:21

Trilling og fri rotasjon

Trilling på én arm frem Trilling på én arm ned Fri rotasjon på håndflaten Fri rotasjon rundt den andre køllen
0:32

Høye kast

Kast av én kølle Kast av to parallelle køller Asymmetrisk kast