Ballett: Ved barre

I denne mappen finner du videoer som tilhører Trener 2, fordypning rytmisk gymnastikk, emnet "Ballett". Materiellet kan også veldig gjerne benyttes av andre grener som trenger ballett!

Videoene viser et godt øvingsbilde. Samtidig er elementene ikke alltid gjennomført til perfeksjon. Mer om typiske feil, korrigeringer m.m. lærer du på trenerkurs!

For å lære hvordan du kan benytte disse øvelsene i praksis, bli med oss på trenerkurs!