Mottak og sikring

Her finner du videoer som viser teknikker for mottak og sikring i turnelementer.

Disse videoene benyttes i NGTFs medtrenerkurs og Trener 1-kurs.